Certificering

Opnieuw heeft een grote groep deelnemers van het Stadsleerbedrijf het leertraject met succes afgerond. Zo’n 42 mensen behaalden hun certificaat. Tijdens een feestelijk moment gisterenavond ontvingen dertig van hen het certificaat uit handen van wethouder Erik de Vries.

“Dertig mensen, dertig verhalen, dertig certificaten! Ik heb prachtige verhalen gehoord bij de uitreiking”, zegt wethouder De Vries. “Ik vind het heel belangrijk dat iedereen die in Helmond woont mee kan doen. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Alle mensen die ik vandaag een certificaat heb overhandigd, hebben een eerste stap gezet en zijn aan de slag gegaan bij het Stadsleerbedrijf. Heel mooi om te zien hoe trots ze daarop zijn en welke ambitieuze plannen ze hebben voor de toekomst. Na deze eerste stap volgen er meer. Een deel van de mensen gaat een opleiding volgen, een ander deel gaat opnieuw vrijwilligerswerk doen. En zijn zelfs verschillende mensen die betaald werk hebben gevonden. Zo draagt het Stadsleerbedrijf bij aan de sociale stad die Helmond wil zijn.”

Leren, ontwikkelen en ontmoeten

Via het Stadsleerbedrijf zijn vanaf begin dit jaar, 87 deelnemers gestart met een traject en het aantal trajecten blijft toenemen. Ook het aantal leeromgevingen wordt steeds groter. Deelnemers gaan naar een leerplek die aansluit bij hun wensen en waar mogelijkheden zijn om zich verder te ontwikkelen. Leren, ontwikkelen en ontmoeten staan centraal bij het Stadsleerbedrijf.

Het Stadsleerbedrijf is er voor mensen die niet op korte termijn aan het werk kunnen. Waar nodig biedt het Stadsleerbedrijf ondersteuning zoals (taal)coaching.  Wanneer een deelnemer zich aanmeldt, kijkt een coach samen met de deelnemer naar een passende leerplek. Daar kan de deelnemer ervaring opdoen, een certificaat halen en nieuwe mensen leren kennen.  

Welke activiteiten biedt het Stadsleerbedrijf?

Bij de leerplekken van het Stadsleerbedrijf worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd, zoals:

Helpen bij een woonzorgcentrum
Meehelpen bij diverse activiteiten in wijkhuizen
Onderhoud van tuinen bij hulpbehoevende inwoners van Helmond
Maatje zijn voor iemand die eenzaam is of zelf geen boodschappen kan doen
Strijken van wasgoed voor mensen die dit zelf niet meer kunnen
Meehelpen op een school als overblijfkracht, klassen assistent of conciërge

Het Stadsleerbedrijf is een samenwerking van onder andere de gemeente Helmond, LEVgroep, Senzer, UWV, GGZ, SMO en vele andere organisaties in Helmond.  

Meer informatie
Iedereen die benieuwd is of het Stadsleerbedrijf iets voor hem of haar of voor een maatschappelijke instelling of vereniging kan betekenen, kan iedere dinsdag tussen 15.00  en 17.00 uur terecht bij het inloopcafé van het Stadsleerbedrijf bij de LEVgroep.

 

Bron foto: Team Ditisonzewijk.nl

Relevante nieuwsberichten


"Het geeft voldoening"
- Jeroen, deelnemer Beginstation