Een kijkje bij een leerplek van het Stadsleerbedrijf, De Dierenambulance

Wie tijdens de open dag een bezoekje heeft gebracht aan de Dierenambulance Helmond kan zeker beamen dat deze organisatie het prima voor elkaar heeft. In prachtige warme verblijven worden de dieren in huiselijke sfeer opgevangen. Ze krijgen zorg, aandacht en voor de dieren die het nodig hebben ook geneeskundige bijstand. Onder de bezielende leiding van Twan Spierings worden de medewerkers en de ruim 120 vrijwilligers aangestuurd. En dat heeft nogal wat voeten in de aarde.

Van melding naar verzorging en opvang

Om duidelijk te maken hoeveel werk en aansturing nodig is om van de melding van een dier in nood naar de behandeling en opvang te komen, is er onlangs een korte film gemaakt. Twan Spierings legt uit: ‘De Dierenambulance is natuurlijk bekend in Helmond. Toch verbaast het mensen als ik vertel hoeveel medewerkers er mee zijn gemoeid om vanaf een melding van een dier in nood, te komen tot de behandeling: de melding komt binnen, de centrale stuurt een ambulance naar de plek, afhankelijk van de toestand van het dier wordt het met de ambulance vervoerd naar ons pand, of eerst naar de dierenarts. Het wordt goed onderzocht, behandeld en opgevangen in een apart vertrek. Gevoerd, medicijnen toegediend, gechipt…kortom een heel protocol. Alles wordt genoteerd, zodat ook voor de andere medewerkers duidelijk is wat er met het dier aan de hand is en hoe zij het moeten behandelen. Ook zorgen wij voor voorlichting en educatie. Wij presenteren de Dierenambulance ook op markten. Wat velen niet weten: wij verzorgen dierentaxiritten van en naar de dierenarts. Wanneer een huisdier is overleden, zorgen wij voor het ophalen, voor een respectvolle verzorging en vervoer naar het crematorium.’

Stadsleerbedrijf en Dierenambulance

Het Stadsleerbedrijf biedt kansen en leerplekken aan inwoners die niet zelfstandig betaald werk of vrijwilligerswerk kunnen doen. Er zijn vele projecten bij Stadsleerbedrijf waar deze inwoners worden ingezet. Zo zijn er ook diverse deelnemers van Stadsleerbedrijf werkzaam bij de Dierenambulance. Zij verzorgen dieren gevonden worden, afgedankt, verstoten, in de steek gelaten, mishandeld, ziek en/of aangereden zijn. Ook bemiddelen zij voor eigenaren die hun dier kwijt zijn of juist voor dieren die gevonden zijn.

De deelnemers vanuit Stadsleerbedrijf zijn doorgaans cliënten van Senzer en/of statushouders. Behalve de begeleiding vanuit de Dierenambulance krijgen de deelnemers vanuit Stadsleerbedrijf natuurlijk coaching. Twan Spierings: ‘Wij zijn natuurlijk erg blij met de deelnemers van Stadsleerbedrijf. Hoewel wij vele vrijwilligers hebben die ons ondersteunen, zijn er nooit genoeg. Onze taak is erg veelomvattend en wij verwelkomen dan ook alle hulp die wordt geboden. We zoeken passende werkzaamheden bij de kandidaat. De samenwerking met de vrijwilligers van Stadsleerbedrijf verloopt uitstekend. Door de omgang met Nederlands sprekende vrijwilligers leren zij onze taal beter te beheersen. Dat vergemakkelijkt hun intrede in onze samenleving en de kans op een betaalde baan.’

Relevante nieuwsberichten


“Het geeft voldoening als professional wanneer iemand zich beter voelt op wat voormanier dan ook.”
- Jack, participatiecoach bij Senzer