Het succes van Zorg- en Gemak Plus

In samenwerking met ROC Ter AA is de LEVgroep vorig jaar een Zorg en Gemakdienst PLUS gestart: ZEG+. In de Gezelschapsdienst door de ZEG+ groep variëren de diensten van het doen van boodschappen, samen een wandelingetje maken, begeleiden naar zorgverlener, kleine karweitjes of gewoon gezellig een praatje maken.Hier lees je er meer over...

De cliënten uit de doelgroep moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen, de eenzaamheid komt dan om de hoek kijken en ook boodschappen doen, blijkt dikwijls een moeilijke bezigheid. Hier kunnen de studenten van het ROC Ter AA via de gezelschapsdienst ZEG+ een helpende hand toesteken.

De aanmelding van cliënten komt na signalering door de wijkteams. Vanuit de LEVgroep komen veel mensen uit de doelgroep in beeld; bijvoorbeeld via diensten als Zorg en Gemak en het KlussenTeamBuiten. Ook worden cliënten soms aangemeld via zorgprofessionals.

ZEG+ wordt aangestuurd door de coördinator van het Stadsleerbedrijf, de studenten van het ROC Ter AA worden begeleid door de HBO ontwikkelcoaches van het Stadsleerbedrijf. Deze deelnemers aan het project volgen bij het ROC Ter AA allemaal een opleiding van Zorg en Welzijn en hebben gekozen voor de uitstroomrichting persoonlijke begeleiding specifieke doelgroepen of gehandicaptenzorg. Het zijn tweedejaars studenten en het project dat zij doorlopen duurt steeds 10 weken.

De studenten worden gekoppeld aan een cliënt en brengen deze gedurende tien weken elke dinsdagmiddag een bezoek van 1,5 uur. Daarbij worden de studenten begeleid om te leren signaleren of alles wel goed gaat met de cliënt die zij bezoeken. Zij moeten een logboek bijhouden en wekelijks verslag doen aan de coördinator. Na tien weken moeten zij zorgen voor een overdrachtsformulier, zodat zijn of haar opvolger zoveel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van de situatie van de cliënt die zij krijgen toegewezen.

Reacties van cliënten en studenten

De reacties van cliënten en studenten zijn zeer positief. Stadsleerbedrijf coördinator Joren van der Sande: ‘De cliënten zitten echt te wachten op het wekelijks bezoekje van de studenten. Ze geven aan dat ze er erg naar uitkijken. Na een jaar kunnen we wel zeggen dat de samenwerking tussen Stadsleerbedrijf en ROC Ter AA als zeer positief wordt ervaren. ROC Ter AA docente Nancy van Kuijk: ‘Er is tijd en ruimte om met de cliënten te gaan zitten en we zien nu beter wat er echt speelt bij hen. De studenten krijgen tijdens hun stageperiodes doorgaans niet zoveel tijd om met de cliënten te gaan zitten. Zij leren op deze manier veel over het omgaan met de doelgroep en het steeds opnieuw contact maken met deze cliënten.’

Relevante nieuwsberichten


Afbeelding bij quote
"Er wordt rekening gehouden met wat ik wil. Ik wil dit zo lang mogelijk blijven doen"
- Sasha