Klussen Team Buiten gaat van start!

Dit is een initiatief van het Stadsleerbedrijf en een samenwerking tussen LEVgroep, Senzer en Werkvloertaal.

Het Klussen Team Buiten

Het Klussen Team Buiten bestaat uit vierentwintig statushouders die wijkgerichte klussen uitvoeren rondom woningen van hulpbehoevende inwoners. Een werkleider van Senzer stuurt het team aan.

Wat gaan zij doen?

Het team pakt klussen op rondom een woning die de leefbaarheid en veiligheid verbeteren. Ze gaan aan de slag bij mensen die het niet zelf kunnen en die niet terug kunnen vallen op iemand uit hun eigen sociale netwerk. Denk onder andere aan het bijhouden van de voortuin, snoeien, gras maaien, reparaties, herstellingen stoep, ramen lappen, of afval buiten zetten. Professionals die in de wijken werken, melden klussen rondom woningen aan bij het team. Inwoners kunnen niet zelf bij het team terecht met verzoeken.

Onderhouden speelplekken

Naast deze klussen voor hulpbehoevende inwoners, zal het team ook onderhoud doen van openbare ruimtes. Zo zijn er in Helmond 260 speelplekken, die verspreid zijn over de hele stad. Het team schoont deze op, vult zand bij en onderhoudt de speelplekken. Dit zijn onderhoudswerkzaamheden die nu minimaal of niet uitgevoerd worden. 

De statushouders van het Klussen Team Buiten doen dit werk als vrijwilliger omdat zij graag iets willen doen en leren. Het gaat om gemiddeld 2 dagdelen per week. Aanvullend krijgen ze wekelijks 2 uur taalles.

Meer informatie

Onder het kopje 'Leerplekken' vind je nog meer informatie over het Klussen Team Buiten.

Relevante nieuwsberichten


Afbeelding bij quote
"Er wordt rekening gehouden met wat ik wil. Ik wil dit zo lang mogelijk blijven doen"
- Sasha