Welkom bij Oma's Appelfabriek

We doen het hier met elkaar in de grootste huiskamer van Helmond!

Jos Mies is locatiecoördinator van Zorgbooglocatie De Pannehoeve. Hij vertelt graag over de geschiedenis van de Pannehoeve en wat het gebouw nu betekent voor de inwoners van Helmond(Noord). Jos geeft aan dat hij blij is met alle vrijwilligers die de activiteiten ondersteunen. Hij begeleidt samen met de coaches enkele kandidaten van Stadsleerbedrijf, die een aangepaste werkplek krijgen aangeboden bij De Pannehoeve. Stadsleerbedrijf biedt kansen en leerplekken aan inwoners van Helmond zodat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

De Pannehoeve

De Pannehoeve is zo’n 52 jaar geleden gebouwd, het was vroeger een bejaardentehuis. Het is gebouwd op grond dat vroeger van de abdij van Binderen was. Een bejaardentehuis is gerealiseerd, daarna zijn er aanleunwoningen gebouwd. Nog steeds staat het bekend als bejaardentehuis maar dat is het niet meer. Het is een wooncomplex waar alle mensen kunnen wonen, met een speciale afdeling met 24 uurszorg. Ook wonen er jongeren met autisme onder begeleiding, de jongste is rond de 20 jaar. Van de 170 bewoners geniet de helft van 24 uurszorg.

De bewoners en medewerkers van de Pannehoeve houden elkaar in de gaten: elkaar kennen en betrokken zijn met elkaar is belangrijk voor de gemeenschap van de Pannehoeve. Zo is er een consultatiebureau, fysiotherapie, Zorgboog in balans, team wijkzorg, LEVgroep en gezins- ondersteuners. Diverse wijkverenigingen hebben ook hun domicilie in het pand. De gebruikers en bewoners worden betrokken en verenigingen worden gestimuleerd iets terug te doen. Op deze manier wordt samenwonen en samenwerken een gemeenschappelijk belang.

Door de wijkverenigingen en andere gebruikers aan te trekken, komt er andere reuring in de Pannehoeve, hoeven de inwoners niet naar buiten, maar komt de buurt naar hen toe. Zo wordt er regelmatig samen gekookt en gedineerd, gekaart en worden vele andere activiteiten georganiseerd. Zo zijn verschillende activiteiten vanuit de wijk, meestal georganiseerd door wijkbewoners of de wijkraad. Vanuit de Pannehoeve is een wekelijks activiteitenprogramma o.a. schilderen, sjoelen, breien, kienen, kindergym en de wekelijkse Heilige Mis. Met enige regelmaat treedt een artiest op en is er aandacht voor verschillende thema's zoals Sinterklaas, Pasen, een wijkevent, carnaval en de diverse zomeractiviteiten. Alle activiteiten in de lounge of Gasterij maken het een gezellig samenzijn.

Oma’s Appelfabriek

Zo is ook Oma’s Appelfabriek ontstaan. De appelboom in de tuin bij de Pannehoeve gaf heel veel lekkere appels. Het idee kwam om er appeltaart van te bakken en met de opbrengst het goede doel te steunen. Er werd een wedstrijd uitgeschreven: wie bakt de lekkerste appeltaart. De receptuur van de winnaar wordt inmiddels gebruikt om de wekelijkse appeltaarten te bakken. Jos geeft aan: ‘Het bakken van appeltaarten is een middel om het doel te bereiken, om mensen bij elkaar te brengen: (buurt) bewoners, vrijwilligers. Op dit moment wordt er alleen nog op donderdagochtend gebakken, maar er is zoveel vraag naar de appeltaart dat er plannen zijn om ook op maandagochtend appeltaart te gaan bakken.’ De appeltaart wordt verkocht in het buurtcafé van de Pannehoeve, Oma’s Appelfabriek. Een gedeelte van de opbrengst is voor een goed doel: een rolstoelfiets. Een vervolgdoel is om een belevingstuin te realiseren, waarin voelen, proeven en ruiken een grote rol gaan spelen. Met een appelboom voor zelfgemaakte appelmoes, appelsap en natuurlijk de befaamde appeltaart. Bij de belevingstuin is ook de schooljeugd betrokken waardoor jongeren en ouderen samen in de tuin gaan werken.

Buurtcafé is grootste huiskamer van Helmond

Het buurtcafé in de Pannehoeve is de grootste huiskamer van Helmond. Iedereen mag hier binnenkomen en aanschuiven om te lunchen, dineren, gewoon wat drinken en wat te buurten…en met iedereen wordt ook iedereen bedoeld: wijkbewoners, bewoners van de Pannehoeve, maar ook hun gasten of toevallige voorbijgangers.

De Pannehoeve voert maatschappelijk verantwoord beleid

De Pannehoeve heeft duidelijk een zorg- en wijkfunctie in Helmond-Noord. Er werken naar schatting zo’n 150 medewerkers en, net zo belangrijk, zo’n 90 vrijwilligers. Een keer per jaar vindt er in de Pannehoeve een wijkevent plaats, samen met alle verenigingen uit de wijk, maar ook met instanties zoals politie, brandweer en de boa’s. Tijdens het event profileren alle maatschappelijke verenigingen zich en kunnen wijkbewoners kennismaken met alle organisaties die in de wijk actief zijn.

Samenwerking met Stadsleerbedrijf

Onderdeel van het maatschappelijk verantwoord beleid is de samenwerking met Stadsleerbedrijf. De Pannehoeve biedt deelnemers een werkplek passend bij hun beperking. Een van de cliënten gaat nu een tweede ‘appeltaartbakdag’ mee organiseren. Jos: ‘We zien hoe de deelnemers zich ontplooien en zich hier thuis voelen.’  

Deelnemers van Stadsleerbedrijf bieden ondersteuning bij de catering, activiteiten en bij het bakken van de appeltaarten. Jos geeft aan dat deze vrijwilligers dezelfde status krijgen als andere vrijwilligers bij de Pannehoeve. ‘Vanzelfsprekend worden we door de coach ingelicht over de achtergrond van de deelnemers zodat je weet wat er speelt. Maar de professionals zorgen voor de juiste ondersteuning. Wij kunnen alleen een passende arbeidsplek bieden zodat ze tot hun recht komen.’

Jos vindt het heerlijk om met de deelnemers te werken: ‘Je ziet ze hier opbloeien en enthousiast worden. Je ziet dat het ze goed doet om samen te werken met andere vrijwilligers en het personeel van de Pannehoeve. Maar ook voor ons is het een toevoeging: zonder de deelnemers van Stadsleerbedrijf zouden we bijvoorbeeld geen tweede bakmoment kunnen realiseren. Verder worden de verzorgenden ontlast omdat anderen hun cliënten bezig houden en activiteiten voor hen organiseren en begeleiden. Uiteraard wordt dit samen met de vier activiteitenbegeleiders van de Pannehoeve gedaan.’

Relevante nieuwsberichten


“Het Stadsleerbedrijf biedt kansen aan inwoners die niet zelfstandig betaald werk of vrijwilligerswerk kunnen doen. Dit doen we samen met inwoners en partners in Helmond.”
- Stadsleerbedrijf Helmond