Taalles

Anderstalige deelnemers van het Stadsleerbedrijf krijgen extra taalles via Werkvloertaal. Zij gaan wekelijks naar ‘de taalles van Monique’. Daarnaast zijn zij vaak ook aan het inburgeren op alfa-, A1- of A2-niveau. Eén foto zegt soms meer dan 1000 woorden, zo luidt het gezegde. Een cursist die bezig is met Inburgering op A2-niveau (het hoogste Inburgeringsniveau) heeft een woordenschat van ongeveer 1000 woorden. Eén foto zegt soms meer dan een cursist, maar op een dag zegt die cursist meer dan één foto. Lees verder >>

In dit verhaal lees je over docente Monique Hoffman. Zij is bij het Stadsleerbedrijf de stuwende kracht als het gaat om taalcoaching.

Docente Monique Hoffman is taalcoach en werkt voor ‘Werkvloer Taal’ dat zich richt op de participatie van anderstaligen middels o.a taalcursussen en taaltrainingen op de werkvloer. Monique wordt door het Stadsleerbedrijf ingehuurd en is de stuwende kracht achter de taalcoaching bij het Stadsleerbedrijf. Zij is NT2-docent (NT2=Nederlands als tweede taal) en werkt in het pand van de LEVgroep.

Monique: "De meeste cursisten zijn statushouders uit Eritrea en uit Syrië. Er zijn ook mensen uit Birma, Polen, Irak, Afghanistan en Pakistan", vertelt ze.

De deelnemers zijn bezig met de inburgeringscursus, dus de basiskennis is er al. Monique: 'Ze krijgen bij mij dus extra ondersteuning in het verwerven van de Nederlandse taal. Ik help de mensen om zelfstandig een bezoek te kunnen afleggen bij bijvoorbeeld de huisarts, tandarts en apotheek, of een gesprek te kunnen voeren met ambtenaren van de gemeente of de woningbouwvereniging. Maar zeker ook leer ik hen gesprekjes voeren met andere Nederlanders en over de Nederlandse gewoontes: hoe spreek je de mensen aan en hoe toon je belangstelling voor de mensen.’

‘In de taalcoaching ligt de nadruk op leren durven te spreken en zelfvertrouwen te krijgen: hoe moet er online een afspraak gemaakt via de site van de gemeente of hoe vul je digitaal formulieren in. Ik vind het prachtig als ze dan terugkomen met verhalen, dat het gelukt is met bijvoorbeeld de afspraak bij de dokter en het bezoek aan de apotheek. Dan ben ik geslaagd met mijn taalcoaching’.

'Het is fijn om te weten dat ze geheel zelfstandig hun zaken kunnen regelen en er niemand meer met hen mee hoeft. Dat werkt natuurlijk ook door als ze straks een baan krijgen en bij hun huidige vrijwilligerswerk bij de Klussendienst buiten.’ Deelname aan de Klussendienst Buiten of aan het project Zorg en Gemak of ander vrijwilligerswerk op maat bij het Stadsleerbedrijf is een voorwaarde voor gratis deelname aan de taalcursussen.

De inspirerende taalcoach geeft aan dat ook het sociale aspect, zoals in een fijne sfeer netwerken en andere mensen leren kennen, erg belangrijk blijkt. De cursisten kunnen tijdens de lessen ook over persoonlijke problemen spreken, in een veilige omgeving: "Soms komen er emoties los tijdens de gesprekken, dan geef ik aan dat ze er gerust open over mogen zijn," geeft Monique aan.

De taallessen worden gegeven in kleine groepjes met veel individuele aandacht en duren ongeveer anderhalf uur per keer, "Maar," lacht Monique, "vaak wordt er na de les nog even nagepraat, over de problemen waar de deelnemers tegenaan lopen, dus kan de les wel wat uitlopen."

Monique laat de deelnemers ook zelf aangeven waarmee ze moeilijkheden ondervinden: problemen in het huis, zoals een lekkage of kapotte verwarming. ‘Laatst vertelde een cursist dat zijn verwarming het al twee jaar niet doet, maar hij wist niet waar hij moest zijn om het aan te geven. Via de taalcursus leer ik hen dan hoe men iemand inschakelt om dit te repareren.’

Ze leert hen ook mondig te worden, als het met een keer bellen niet lukt, dat hij dan nogmaals moet bellen. ‘Als het gesprek niet naar tevredenheid verloopt, adviseer ik ze bijvoorbeeld dat ze moeten doorvragen naar de directeur of leidinggevende.’

Anders dan de inburgering is de aanpak via de taalcoaching meer individueel, met aandacht voor de persoon en met meer aansporing voor spreken met elkaar. De lessen zijn niet alleen voor statushouders of vluchtelingen maar ook voor migranten die geen inburgering nodig hebben, zoals Polen en Marokkanen.

Belangstellenden voor de cursus, het moeten wel volwassenen zijn, kunnen worden aangemeld via Senzer of kunnen inlichtingen verkrijgen bij de LEVgroep.

Monique: "Het mooie van dit project is de samenwerking tussen alle organisaties: Senzer, WerkvloerTaal, LEVgroep, Stadsleerbedrijf; kortom, door met z'n allen ervoor te zorgen dat iemand zijn weg kan vinden in de maatschappij. Ja, we mogen dit gezamenlijke project wel uniek noemen."